4. mezinárodní violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2022

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je Institut Gustava Mahlera Praha ve spolupráci s Filharmonií G. Mahlera Jihlava.

Termín uzávěrky:
31. 12. 2021

Vyhlášení výsledků:
7. 2. 2022

Poslání:

Posláním a cílem soutěže je prohloubení zájmu a motivace mladých talentovaných violoncellistů k vzájemné interpretační konfrontaci, porozumění, inspiraci a lásce k hudbě. Osobnost geniálního dirigenta a hudebního skladatele Gustava Mahlera, který v Jihlavě prožil prvních 15 let svého života a která ho tolik inspirovala a obohatila, má připomínat jeho vznešené ideje o poslání hudby a být trvalým inspiračním zdrojem a vzorem pro mladé hudebníky z celého světa.

Partneři

Jak se do soutěže přihlásit:

1/ vyplnit elektronickou přihlášku na konci této stránky
2/ zaplatit celý registrační poplatek dle příslušné věkové kategorie na bankovní účet č.:           2601525645/2010 a potvrzení o platbě nahrát do přihlášky
3/ souhlasit se zpracováním osobních údajů
4/ přihlášku odeslat a vyčkat na potvrzení o úspěšném odeslání. Pokud potvrzení nepřijde, pravděpodobně nebyly vyplněny všechny povinné položky a/nebo nebyl nahrán doklad o platbě poplatku. 
5/ p
řihlášku je možné zaslat nejpozději 31.12.2021. V případě velkého zájmu si pořadatel vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek před tímto datem.

Registrační poplatek: 1. - 5. kategorie - 1000 Kč                                       
                                              6. - 8. kategorie - 2000 Kč
                                              9. - 11. kategorie - 2700 Kč

Registrační poplatek je nutné zaplatit celý, do poznámky/zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího. Bankovní poplatky jdou za soutěžícím. Registrační poplatek je nevratný.Přihláška do soutěže