Vítězové 
Ceny Gustava Mahlera:

2021 
možná právě ty

2020
Yeeun Kang /Jižní Korea

2019
Bence Temesvári / Maďarsko

3.

Violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2021

Tento rok jsme se rozhodli soutěž převést do virtuálního prostředí. Soutěžit budete prostřednictvím videonahrávky umístěné na www.youtube.com. Prosím přečtěte si pečlivě pravidla soutěže uvedené níže. Uzávěrka soutěže je 31.12.2020.

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je Institut Gustava Mahlera Praha ve spolupráci s Filharmonií G. Mahlera Jihlava.

Poslání:

Posláním a cílem soutěže je prohloubení zájmu a motivace mladých talentovaných violoncellistů k vzájemné interpretační konfrontaci, porozumění, inspiraci a lásce k hudbě. Osobnost geniálního dirigenta a hudebního skladatele Gustava Mahlera, který v Jihlavě prožil prvních 15 let svého života a která ho tolik inspirovala a obohatila, má připomínat jeho vznešené ideje o poslání hudby a být trvalým inspiračním zdrojem a vzorem pro mladé hudebníky z celého světa.

Soutěžní řád:

 • Soutěž proběhne s ohledem na komplikovaná protiepidemická opatření prostřednictvím videonahrávek publikovaných na www.youtube.com.
 • Video musí být reálný záznam bez střihu a úprav, natočeno na jeden statický záběr, s mírným odstupem kamery od soutěžícího
 • po celou dobu musí být vidět na ruce a do obličeje soutěžícího
 • Videonahrávka ne starší 3 měsíců musí být umístěna na www.youtube.com na kanálu soutěžícího, rodiče, školy a pod., soutěžící v přihlášce uvede přesný internetový odkaz na videonahrávku.
 • soutěž je rozdělena do 11 věkových kategorií pro soutěžící do věku 30 let
 • Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů některou z kategorií neotevřít či z kapacitních důvodů nepřijmout přihlášku či zkrátit termín uzávěrky soutěže
 • Uzávěrka soutěže: 31 .12. 2020
 • Vyhlášení výsledků: 8.2.2021
 • Soutěž je jednokolová a podmínkou soutěže je hra zpaměti.
 • Soutěžní repertoár je volný, hra sólo, nebo s doprovodem klavíru, soutěžící musí dodržet pouze časový limit pro skladbu.
 • nesplnění výše uvedených podmínek, jakož i zřejmé čtení z not během hry, může být příčinou vyřazení soutěžícího ze soutěže

Soutěžní kategorie a časový limit vystoupení:

kategorie   rok narození    časový limit pro skladbu
       1.         2011 a mladší           2 - 5 min.
       2.              2010                   4 - 8 min.
       3.              2009                  4 - 8 min.
       4.              2008                  5 - 10 min.
       5.              2007                  5 - 10 min.
       6.              2006                  7 - 10 min.
       7.               2005                  7 - 10 min.
       8.              2004                  9 - 12 min.
       9.        2001 - 2003             9 - 12 min.
      10.        1996 - 2000            10 - 13 min.
       11.        1991 - 1995               11 - 15 min.

Porota:

 • Porota posoudí soutěžní výkony soutěžících, stanoví pořadí soutěžících v každé kategorii, určí absolutního vítěze soutěže, určí držitele cen.
 • Jednání poroty je neveřejné, porota nezveřejňuje hodnocení.
 • Rozhodnutí poroty je konečné, nezpochybnitelné a není proti němu odvolání.
 • Porotu jmenuje ředitel Institutu Gustava Mahlera Praha.

Ceny:

Hlavní cena:
Cena Gustava Mahlera spojená s finanční dotací 30.000 Kč - pro absolutního vítěze

Zvláštní ceny:
Cena Filharmonie G. Mahlera Jihlava - uděluje Filharmonie G. Mahlera Jihlava a představuje možnost koncertního vystoupení (orchestrální či komorní koncert) v budoucích letech
Cena šéfdirigenta Filharmonie G. Mahlera Jihlava
Cena předsedy poroty
Cena pro nejlepšího českého účastníka soutěže
Cena ředitele soutěže pro nejmladšího účastníka
Každý soutěžící obdrží diplom (e-mailem)

Porota může udělit i další zvláštní ceny, rovněž si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.

Jak se do soutěže přihlásit:

Přihlášky se podávají výlučně elektronicky vyplněním on-line formuláře na www.mahler.institute (na konci této stránky) a zaplacením registračního poplatku. Potvrzení o zaplacení poplatku se přiloží k přihlášce. Přihlášku je možné zaslat nejpozději 31.12.2020. V případě velkého zájmu si pořadatel vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek před tímto datem.

Registrační poplatek:

Registrační poplatek: 1. - 5. kategorie - 1000 Kč
                                   6. - 8. kategorie - 2000 Kč
                                  9. - 10. kategorie - 2700 Kč
                                         11. kategorie - 3000 Kč

Registrační poplatek je nutné zaplatit celý bankovním převodem na účet č.: 2601525645/2010, do poznámky/zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího. Bankovní poplatky jdou za soutěžícím. Registrační poplatek je nevratný.


Přihláška do soutěže