cs

Soutěžní řád

 • Soutěž proběhne prostřednictvím videonahrávek publikovaných na www.youtube.com.
 • Soutěž je otevřená pro mladé violoncellisty do 30 let.
 • Soutěž je jednokolová a podmínkou soutěže je hra zpaměti.
 • Hra sólo, nebo s doprovodem klavíru (jiný doprovodný nástroj není povolen).
 • Soutěžní repertoár je volný, může ho tvořit jedna nebo více skladeb, nutné je pouze dodržet časový limit pro kategorii.
 • Každá skladba může mít samostatný link.
 • Soutěž je rozdělena do 11 věkových kategorií.
 • Video musí být reálný záznam bez střihu a úprav, natočeno na jeden statický záběr, s mírným odstupem kamery od soutěžícího.
 • Po celou dobu musí být vidět na ruce a obličej soutěžícího.
 • Videonahrávka ne starší 6 měsíců musí být umístěna na www.youtube.com, soutěžící v přihlášce uvede přesný internetový odkaz na videonahrávku.
 • Videonahrávka musí v popisu obsahovat jméno skladatele, název skladby nebo skladeb, jméno účinkujícího, nejlépe v angličtině.
 • Videonahrávka musí být veřejná a přístupná po celou dobu soutěže a minimálně dva měsíce po vyhlášení výsledků. Soutěžící nebude požadovat finanční odměnu za zveřejnění nahrávky na youtube.com a dává souhlas se zveřejněním nahrávky na webu pořadatele za účelem zveřejnění výsledků soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů některou z kategorií neotevřít či z kapacitních důvodů nepřijmout přihlášku či zkrátit termín uzávěrky soutěže
 • Uzávěrka soutěže: 1 .1. 2023
 • Vyhlášení výsledků: 8.2.2023
 • Nesplnění výše uvedených podmínek, jakož i zřejmé čtení z not během hry, může být příčinou vyřazení soutěžícího ze soutěže.