Soutěžní řád

 • Soutěž proběhne s ohledem na komplikovaná protiepidemická opatření prostřednictvím videonahrávek publikovaných na www.youtube.com.
 • Video musí být reálný záznam bez střihu a úprav, natočeno na jeden statický záběr, s mírným odstupem kamery od soutěžícího
 • po celou dobu musí být vidět na ruce a do obličeje soutěžícího
 • Videonahrávka ne starší 3 měsíců musí být umístěna na www.youtube.com na kanálu soutěžícího, rodiče, školy a pod., soutěžící v přihlášce uvede přesný internetový odkaz na videonahrávku.
 • soutěž je rozdělena do 11 věkových kategorií pro soutěžící do věku 30 let
 • Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů některou z kategorií neotevřít či z kapacitních důvodů nepřijmout přihlášku či zkrátit termín uzávěrky soutěže
 • Uzávěrka soutěže: 31. 12. 2021
 • Vyhlášení výsledků: 7. 2. 2022 ve 12:00 hod.
 • Soutěž je jednokolová a podmínkou soutěže je hra zpaměti.
 • Soutěžní repertoár je volný, hra sólo, nebo s doprovodem klavíru, soutěžící musí dodržet pouze časový limit pro skladbu.
 • nesplnění výše uvedených podmínek, jakož i zřejmé čtení z not během hry, může být příčinou vyřazení soutěžícího ze soutěže