Gustav Mahler Institute Prague

Posláním a cílem Institutu je podporování, šíření a zachování hudebního a myšlenkového odkazu hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera, a to prostřednictvím pořádání vzdělávacích, publikačních, kulturních a společenských aktivit. Jsme volným sdružením osob s láskou a obdivem ke Gustavu Mahlerovi, dirigentskému a skladatelskému géniovi. Připojit se může kdokoliv, kdo sdílí obdobné hodnoty ke GM a cítí, že jeho účast ve spolku bude obohacením pro něho samotného i pro druhé členy spolku. 

Podpořte nás

Podpořte činnost Institutu Gustava Mahlera libovolnou finanční částkou, využít můžete platbu prostřednictvím účtu PayPal nebo platbu bankovní kartou - použijte tlačítko Donate. Případně nás kontaktujte pro individuální postup. Děkujeme.