cs

Porota

 • Porota posoudí soutěžní výkony soutěžících, stanoví pořadí soutěžících v každé kategorii, určí absolutního vítěze soutěže, určí držitele cen.
 • Jednání poroty je neveřejné, porota nezveřejňuje hodnocení.
 • Rozhodnutí poroty je konečné, nezpochybnitelné a není proti němu odvolání.
 • Porotu jmenuje ředitel Institutu Gustava Mahlera Praha.
 • Porota:
  předseda poroty: MgA. Petr Nouzovský - přední český sólový violoncellista, profesor Pražské konzervatoře
  členové poroty:   Mgr. Jiří Jakeš - šéfdirigent Filharmonie G. Mahlera Jihlava
                               MgA. Tomáš Strašil - violoncellista, pedagog AMU Praha
                               Doc. Eugen Prochác - violoncellista, dirigent, pedagog na VŠMU Bratislava