Ceny

Hlavní cena:

Titul absolutního vítěze, Cena Gustava Mahlera - personalizovaná skleněná trofej, finanční prémie 30.000 Kč


Zvláštní ceny:

Cena Filharmonie G. Mahlera Jihlava
uděluje Filharmonie G. Mahlera Jihlava a představuje honorované koncertní vystoupení (orchestrální či komorní koncert) v budoucích letech

Cena šéfdirigenta Filharmonie G. Mahlera Jihlava
uděluje šéfdirigent Filharmonie G. Mahlera Jihlava za pozoruhodný hudební výkon - diplom

Cena primátorky města Jihlavy

uděluje primátorka statutárního města Jihlavy nejlepšímu účastníkovi soutěže do 15 let - diplom

Cena AHUV

uděluje ředitel Asociace hudebních umělců a vědců a představuje honorované vystoupení v rámci festivalu
Přehlídka koncertního umění v Praze

Honorované vystoupení v rámci Jihočeského komorního festivalu

Voucher na mistrovské kurzy Třeboňská letní setkávání 2022


Každý soutěžící obdrží diplom (e-mailem)

Porota může udělit i další zvláštní ceny, rovněž si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.