cs

Ceny

Hlavní cena:

Titul absolutního vítěze, Cena Gustava Mahlera - personalizovaná skleněná trofej, finanční prémie 30.000 Kč


Zvláštní ceny:

Cena Filharmonie G. Mahlera Jihlava
uděluje Filharmonie G. Mahlera Jihlava a představuje honorované koncertní vystoupení v Jihlavě (orchestrální či komorní koncert) v budoucích letech


Cena šéfdirigenta Filharmonie G. Mahlera Jihlava
uděluje šéfdirigent Filharmonie G. Mahlera Jihlava za pozoruhodný hudební výkon - diplom


Cena Institutu Gustava Mahlera Praha
honorovaný komorní koncert v Praze

Cena primátora města Jihlavy

uděluje primátorka statutárního města Jihlavy nejlepšímu účastníkovi soutěže do 15 let - diplom


Cena pro vítěze kategorií
personalizovaná skleněná medaile

Voucher na mistrovské kurzy Třeboňská letní setkávání 2022

Vouchery na videolekce


Každý soutěžící obdrží diplom (e-mailem)

Porota může udělit i další zvláštní ceny, rovněž si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.