Violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2020

Na této stránce najdete základní informace o soutěži, plakát, pravidla a přihlášku. Rolujte dolů.

Soutěž se koná za finanční podpory Státního fondu kultury ČR , s podporou Filharmonie G. Mahlera Jihlava.         Mediálním partnerem je internetový portál Klasikaplus.cz

Harmonogram soutěže

sobota 8. února 2020 - budova Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo nám. 65/16, Jihlava (spodní část náměstí), soutěž proběhne v hudební síni v 1. poschodí

po příchodu se prosím ihned registrujte 

pro kategorie 1 - 4 začíná soutěž v 9.00 hod.

kategorie 1: Markéta Štenclová / ČR, Petr Fiala / ČR, Vojtěch Hradil / ČR, Anja Dorušková / ČR, Josefína Kubátová / ČR, Anna Petrů / ČR

kategorie 2: Naďa Strnadová / ČR, YooEun Boo / Jižní Korea

kategorie 3: Klára Bartošová / ČR, Nela Procházková / ČR, Lukáš Sedlák / ČR

kategorie 4: Anna-Tessa Timmer / Německo, Cecilia Chiara Ginevra Alessio / Itálie, Lukáš Paděra / ČR                                

předání diplomů pro kategorie 1 - 4 proběhne po skončení kategorie 4


pro kategorie 5 - 8 začíná soutěž v 11.00 hod.

kategorie 5: Karolína Juráčková / ČR, Natalie Hurníková / ČR, Borek Kubát / ČR, Ekin Dila Demirtas / Turecko

kategorie 6: Julie Procházková / ČR, Kajetan Palecki / Polsko, Barbora Ciprianová / ČR

kategorie 8: Josef Matěj Švec / ČR, Catarina Maria Jardim Santos / Portugalsko, Lilla Szabó / Maďarsko

předání diplomů pro kategorie 5 - 8 proběhne po skončení kategorie 8


pro kategorii 9 začíná soutěž ve 13.00 hod.

kategorie 9: Johanna Vocetková /ČR, Natálie Trávničková / ČR, Yeeun Kang / Jižní Korea, Adam Klánský / ČR, Filip Rufer / ČR, Anna Marie Kadečková / ČR, Marcel Petráš / Slovensko, Štěpánka Plocková / ČR, Filip Mikulski / Polsko, Bognár Domonkos / Maďarsko


pro kategorii 10 začíná soutěž v 15.00 hod. 

kategorie 10: Marcel Leczky / Rakousko, Martin Houdek / ČR, Karolína Žáková / ČR, Josef Bartoň / ČR, Jakub Wyciślik / Polsko, Alexandra Kahrer / Rakousko, Cecilia Garcia / Španělsko, Yung-Han Cheng / Taiwan, Julia Oberndorfer / Rakousko, Michal Kozinski / Polsko, Martin Schubert / ČR, Ema Grčman / Slovinsko, Maria Coll Torra / Španělsko, Yanmeng Zhou / Čína, Dolfin Balázs / Maďarsko, Stephanie Stamopoulos / Austrálie/Řecko, Yi Dong / Čína

předání diplomů pro kategorie 9 - 10 a slavnostní vyhlášení vítěze Ceny Gustava Mahlera 2020 proběhne v 19.00 hod. 


pro rozehrání bude k dispozici učebna s klavírem v sobotu od 8.00 hod. (v přízemí)

Pravidla soutěže

Pořadatel:
Pořadatelem soutěže je Institut Gustava Mahlera Praha ve spolupráci s Filharmonií G. Mahlera Jihlava.

Poslání: 

Posláním a cílem soutěže je prohloubení zájmu a motivace mladých talentovaných violoncellistů k vzájemné interpretační konfrontaci, porozumění, inspiraci a lásce k hudbě. Osobnost geniálního dirigenta a hudebního skladatele Gustava Mahlera, který v Jihlavě prožil prvních 15 let svého života a která ho tolik inspirovala a obohatila, má připomínat jeho vznešené ideje o poslání hudby a být trvalým inspiračním zdrojem a vzorem pro mladé hudebníky z celého světa.

Termín a místo:

Soutěž se uskuteční 8. února 2020 v budově Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo náměstí 65/16, Jihlava. V případě velkého počtu přihlášek si pořadatel vyhrazuje právo prodloužit soutěž i na neděli 9. února 2020.

Soutěž:

Soutěž je jednokolová a podmínkou soutěže je hra zpaměti.

Repertoár:

Soutěžní repertoár je volný, soutěžící musí dodržet pouze časový limit. Porota si vyhrazuje právo zastavit soutěžní vystoupení v případě překročení časového limitu.

Soutěžní kategorie a časový limit vystoupení: 

kategorie       rok narození       časový limit

                                                                        1.              2010 a mladší        2 - 5 min.

                                                                       2.                    2009                4 - 8 min.

                                                                       3.                    2008                4 - 8 min.

                                                                       4.                    2007                5 - 10 min.

                                                                       5.                    2006               5 - 10 min.

                                                                       6.                    2005               7 - 10 min.

                                                                       7.                     2004               7 - 10 min.

                                                                       8.                    2003               9 - 12 min.

                                                                       9.            2000 - 2002          9 - 12 min.

                                                                      10.             1994 - 1999           10 - 13 min.     

Pořadí soutěžních vystoupení v jednotlivých kategoriích bude určeno dle data narození od nejmladšího po nejstarší. Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů některou z kategorií neotevřít či z kapacitních důvodů nepřijmout přihlášku.

Porota: 

Porota určí pořadí soutěžících, rozdělí ceny v každé kategorii a určí absolutního vítěze. 

předseda: MgA. Petr Nouzovský, sólový violoncellista, držitel řady prestižních ocenění

členové:  Prof. Jan Hališka - violoncellista, komorní hráč, pedagog Ostravské univerzity, Mgr. Jiří Jakeš - šéfdirigent Filharmonie G. Mahlera Jihlava, Prof. Miroslav Petráš - violoncellista, skladatel, pedagog HAMU a Pražská konzervatoř, Mgr. Jan Pospíšil - violoncellista, pedagog Církevní konzervatoř Bratislava

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků proběhne po uzavření každé kategorie, absolutní vítěz a držitel Ceny Gustava Mahlera, držitel Ceny Filharmonie G. Mahlera a držitelé cen věnovaných předsedou poroty budou vyhlášeni na závěr celé soutěže.

Ceny:

Každý soutěžící obdrží diplom, absolutní vítěz získá Cenu Gustava Mahlera. Šéfdirigent Filharmonie G. Mahlera rozhodně o udělení Ceny Filharmonie G. Mahlera, kterou je možnost koncertního vystoupení s Filharmonií G. Mahlera (orchestrální či komorní koncert) v budoucím období. Dalším oceněním je předsedou poroty věnovaná cena Fóra mladých, člena AHUV - honorovaná koncertní vystoupení v KPH Podolí (Praha), KPH Vinohrady (Praha), honorovaná koncertní vystoupení v rámci Jihočeského komorního festivalu 2020, honorované koncertní vystoupení v rámci Malostranských koncertních večerů. Porota může udělit i další zvláštní ceny, rovněž si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.

Jak se do soutěže přihlásit:

Přihlášky se podávají výlučně elektronicky vyplněním on-line formuláře na www.mahler.institute (na konci této stránky) a zaplacením registračního poplatku. Potvrzení o zaplacení poplatku se přiloží k přihlášce. Uzávěrka soutěže je: 15. 12. 2019.

Registrační poplatek:

Registrační poplatek: 1. - 5. kategorie - 1000 Kč,

                                                                                              6. - 8. kategorie - 2000 Kč,

                                                                                             9. - 10. kategorie - 2500 Kč.

Registrační poplatek je nutné zaplatit bankovním převodem na účet č.: 2601525645/2010, do poznámky/zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího. Registrační poplatek je nevratný.

Další:

Pořadatel soutěže nezařizuje ubytování, stravování a dopravu do a z Jihlavy.


Přihláška do soutěže