Violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2020

Na této stránce najdete základní informace o soutěži, plakát, pravidla a přihlášku. Rolujte dolů.

Soutěž se koná za finanční podpory Státního fondu kultury ČR , s podporou Filharmonie G. Mahlera Jihlava.         Mediálním partnerem je internetový portál Klasikaplus.cz

Pravidla soutěže

Pořadatel:
Pořadatelem soutěže je Institut Gustava Mahlera Praha ve spolupráci s Filharmonií G. Mahlera Jihlava.

Poslání: 

Posláním a cílem soutěže je prohloubení zájmu a motivace mladých talentovaných violoncellistů k vzájemné interpretační konfrontaci, porozumění, inspiraci a lásce k hudbě. Osobnost geniálního dirigenta a hudebního skladatele Gustava Mahlera, který v Jihlavě prožil prvních 15 let svého života a která ho tolik inspirovala a obohatila, má připomínat jeho vznešené ideje o poslání hudby a být trvalým inspiračním zdrojem a vzorem pro mladé hudebníky z celého světa.

Termín a místo:

Soutěž se uskuteční 8. února 2020 v budově Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo náměstí 65/16, Jihlava. V případě velkého počtu přihlášek si pořadatel vyhrazuje právo prodloužit soutěž i na neděli 9. února 2020.

Soutěž:

Soutěž je jednokolová a podmínkou soutěže je hra zpaměti.

Repertoár:

Soutěžní repertoár je volný, soutěžící musí dodržet pouze časový limit. Porota si vyhrazuje právo zastavit soutěžní vystoupení v případě překročení časového limitu.

Soutěžní kategorie a časový limit vystoupení: 

kategorie       rok narození       časový limit

                                                                        1.              2010 a mladší        2 - 5 min.

                                                                       2.                    2009                4 - 8 min.

                                                                       3.                    2008                4 - 8 min.

                                                                       4.                    2007                5 - 10 min.

                                                                       5.                    2006               5 - 10 min.

                                                                       6.                    2005               7 - 10 min.

                                                                       7.                     2004               7 - 10 min.

                                                                       8.                    2003               9 - 12 min.

                                                                       9.            2000 - 2002          9 - 12 min.

                                                                      10.             1994 - 1999           10 - 13 min.     

Pořadí soutěžních vystoupení v jednotlivých kategoriích bude určeno dle data narození od nejmladšího po nejstarší. Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů některou z kategorií neotevřít či z kapacitních důvodů nepřijmout přihlášku.

Porota: 

Porota určí pořadí soutěžících, rozdělí ceny v každé kategorii a určí absolutního vítěze. 

předseda: MgA. Petr Nouzovský, sólový violoncellista, držitel řady prestižních ocenění

členové:  Prof. Jan Hališka - violoncellista, komorní hráč, pedagog Ostravské univerzity, Mgr. Jiří Jakeš - šéfdirigent Filharmonie G. Mahlera Jihlava, Prof. Miroslav Petráš - violoncellista, skladatel, pedagog HAMU a Pražská konzervatoř, Mgr. Jan Pospíšil - violoncellista, pedagog Církevní konzervatoř Bratislava

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků proběhne po uzavření každé kategorie, absolutní vítěz a držitel Ceny Gustava Mahlera, držitel Ceny Filharmonie G. Mahlera a držitelé cen věnovaných předsedou poroty budou vyhlášeni na závěr celé soutěže.

Ceny:

Každý soutěžící obdrží diplom, absolutní vítěz získá Cenu Gustava Mahlera. Šéfdirigent Filharmonie G. Mahlera rozhodně o udělení Ceny Filharmonie G. Mahlera, kterou je možnost koncertního vystoupení s Filharmonií G. Mahlera (orchestrální či komorní koncert) v budoucím období. Dalším oceněním je předsedou poroty věnovaná cena Fóra mladých, člena AHUV - honorovaná koncertní vystoupení v KPH Podolí (Praha), KPH Vinohrady (Praha), honorovaná koncertní vystoupení v rámci Jihočeského komorního festivalu 2020, honorované koncertní vystoupení v rámci Malostranských koncertních večerů. Porota může udělit i další zvláštní ceny, rovněž si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.

Jak se do soutěže přihlásit:

Přihlášky se podávají výlučně elektronicky vyplněním on-line formuláře na www.mahler.institute (na konci této stránky) a zaplacením registračního poplatku. Potvrzení o zaplacení poplatku se přiloží k přihlášce. Uzávěrka soutěže je: 15. 12. 2019.

Registrační poplatek:

Registrační poplatek: 1. - 5. kategorie - 1000 Kč,

                                                                                                 6. - 8. kategorie - 2000 Kč,

                                                                                                       9. kategorie - 2500 Kč.

Registrační poplatek je nutné zaplatit bankovním převodem na účet č.: 2601525645/2010, do poznámky/zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího. Registrační poplatek je nevratný.

Další:

Pořadatel soutěže nezařizuje ubytování, stravování a dopravu do a z Jihlavy.


Přihláška do soutěže