cs

PROTOKOL

o výsledcích Violoncellové soutěže o Cenu Gustava Mahlera 2019, konané dne 9. 2. 2019 v Hotelu Gustav Mahler Jihlava


Soutěž proběhla dle platných soutěžních pravidel, do soutěže se přihlásilo 23 soutěžících, soutěže se zúčastnilo celkem 18 soutěžících.

Porota ve složení Petr Nouzovský - předseda, Jiří Jakeš, Radoslav Kvapil, Václav Horák, Tomáš Strašil - členové poroty, hodnotila jednotlivé soutěžní výkony, kterým přidělila body v rozmezí 1 - 25 (porota se usnesla na neveřejném bodování) a rozhodla o udělení cen:

I. kategorie                                                                                                                                                                                       1. cena: Barbora Švábová, Nela Procházková

II. kategorie                                                                                                                                                                                     1. cena: Petra Meisl

III. kategorie                                                                                                                                                                                     1. cena: Lukáš Mareček                                                                                                                                                                  2. cena: Linda Ziklová, Julie Procházková

IV. kategorie                                                                                                                                                                                     1. cena: Iveta Cibulová                                                                                                                                                                   2. cena: Klára Janíčková

V. kategorie                                                                                                                                                                                        1. cena: Marián Lerche, Karolína Žáková                                                                                                                                      2. cena: Marek Sůva, Marcel Petráš, Anna Čermáková                                                                                                            3. cena: Rebekah Lesan, Filip Rufer

VI. kategorie                                                                                                                                                                                    1. cena: Bence Temesvári, Dora Hájková                                                                                                                                    2. cena: neudělena                                                                                                                                                                          3. cena: Martin Schubert

Absolutní vítěz Violoncellové soutěže o Cenu Gustava Mahlera: Bence Temesvári

Cena Filharmonie G. Mahlera Jihlava: Bence Temesvári, Dora Hájková

Cena Fóra mladých, honorovaná vystoupení v Praze v rámci programu KPH Podolí a KPH Vinohrady: Karolína Žáková

Cena Fóra mladých, honorované vystoupení v Praze v rámci Malostranských koncertních večerů: Marián Lerche

Cena Jihočeského komorního festivalu, honorované vystoupení v rámci Jihočeského komorního festivalu: Petra Meisl

Cena Ústavu Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, honorované vystoupení v rámci projektu Music for seniors: Dora Hájková

Voucher na lekce Petra Nouzovského v rámci Visegrad Music Masterclass Modra: Bence Temesvári

Voucher na lekce Petra Nouzovského v rámci Třeboňských letních setkávání: Anna Čermáková

V Jihlavě dne 9. 2. 2019


Soutěžíci:

I. kategorie: Barbora Švábová, Nela Procházková

II. kategorie: Petra Meisl

III. kategorie: Lukáš Mareček, Linda Ziklová, Julie Procházková

IV. kategorie:  Klára Janíčková, Petr Hamerský, Oliwia Maniawska, Iveta Cibulová, 

V. kategorie: Dolfin Benedek, Anna Čermáková, Marcel Petráš, Dominik Velek Filip Rufer, Rebekah Lesan, Marek Sůva, Marián Lerche, Karolína Žáková

VI. kategorie:  Bence Temesvári, Martin Schubert, Dora HájkováOrganizační pokyny Violoncellové soutěže o Cenu Gustava Mahlera 2019

  • Místo konání soutěže: kongresový sál Hotelu Gustav Mahler Jihlava, Křížová ul. 4.
  • Registrace soutěžících proběhne od 8.00 do 15.00 hod. v předsálí kongresového sálu, každý soutěžící obdrží visačku se soutěžním pořadovým číslem.
  • Začátek soutěže: 10:00 hod.
  • Orientační časový plán soutěže:                                                                                                                         10:00 hod. - I. kategorie                                                                                                                                         10:10 hod. - II. kategorie                                                                                                                                   10:20 hod. - III. kategorie                                                                                                                                               11:15 hod. - IV. kategorie                                                                                                                                               12:00 hod. - V. kategorie                                                                                                                                             14:00 hod. - VI. kategorie                                                                                                                                               Na vstupních dveřích do kongresového sálu bude aktuálně uvedeno, který soutěžící (číslo) právě soutěží, případně časy přestávek a pod.

  • Vyhlášení výsledků soutěže a předání diplomů pro kategorie I. - III. proběhne po skončení III. kategorie, pro kategorie IV. - VI. vždy po jejich ukončení. Vyhlášení absolutního vítěze a vítězů dalších cen proběhne po skončení VI. kategorie.
  • Soutěžící mohou využít pro rozehrání vyhrazené místnosti v 2. patře hotelu (označeno směrovkami), kde bude k dispozici clavinova. Žádáme soutěžící, aby NEHRÁLI na chodbách hotelu, mohlo by dojít k rušení hotelových hostů. Prosíme o ohleduplnost při rozehrávání a umožnění využit clavinovu soutěžícím s nižším soutěžním číslem.
  • Před soutěží v čase 8.00 - 9.45 hod. bude pro soutěžící k dispozici kongresový sál s klavírem.
  • Vstup do sálu je volný a soutěž je veřejná, proto soutěžící může kdykoliv soutěž sledovat ze sálu.
  • Mějte své osobní věci neustále pod dohledem, pořadatel neručí za jejich ztrátu či odcizení.
  • Parkování je možné v areálu hotelu, po příjezdu se nahlaste v recepci hotelu. Nejbližší další parkoviště je na Masarykově náměstí (do 13. hod. je placené), nebo automatické parkoviště v ulici Křížová.
  • Stravování a občerstvení je možné v hotelové restauraci, která připravila pro účastníky soutěže speciální menu za nižší ceny. Mějte u sebe visačku se soutěžním číslem.


Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je Institut Gustava Mahlera Praha ve spolupráci s Filharmonií G. Mahlera Jihlava.
 2. Posláním a cílem soutěže je prohloubení zájmu a motivace mladých talentovaných violoncellistů         k vzájemné interpretační konfrontaci, porozumění, inspiraci a lásce k hudbě. Osobnost geniálního dirigenta a hudebního skladatele Gustava Mahlera, který v Jihlavě prožil prvních 15 let svého života a která ho tolik inspirovala a obohatila, má připomínat jeho vznešené ideje o poslání hudby a být trvalým inspiračním zdrojem a vzorem pro mladé hudebníky z celého světa.
 3. Soutěž se uskuteční 9. února 2019 v hotelu Gustav Mahler, Křížova ul. 4, Jihlava.
 4. Soutěž je jednokolová.
 5. Podmínkou soutěže je hra zpaměti.
 6. Soutěžní repertoár je volný, soutěžící musí dodržet pouze časový limit. Porota si vyhrazuje právo zastavit soutěžní vystoupení v případě překročení časového limitu.
 7. Soutěžní kategorie a časový limit vystoupení:                                                                                                        Kategorie          Věk soutěžícího         Časový limit                                                                                               I.                      10 - 12 let                 5 - 10 min.                                                                                                 II.                       do 13 let                 7 - 12 min.                                                                                                 III.                      do 14 let                 9 - 14 min.                                                                                                 IV.                      do 15 let                 11 - 16 min.                                                                                               V.                       do 19 let                13 - 18 min.                                                                                               VI.                     do 23 let                15 - 18 min.                                                                                Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk dosažený ke dni soutěže. Pořadí soutěžních vystoupení v jednotlivých kategoriích bude určeno dle data narození od nejmladšího po nejstarší. Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů některou z kategorií neotevřít či z kapacitních důvodů nepřijmout přihlášku.
 8. Klavírní doprovod si soutěžící zajistí sám.
 9. Soutěž hodnotí odborná pětičlenná porota:                                                                                             předseda: Petr Nouzovský, sólový violoncellista, držitel řady prestižních ocenění                                   členové: Jiří Jakeš - šéfdirigent Filharmonie G. Mahlera Jihlava                                                                                Tomáš Strašil - violoncellista, pedagog Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění                   Václav Horák - violoncellista, pedagog Konzervatoře Brno                                                                         Radoslav Kvapil - klavírista, ředitel Ústavu A.Dvořáka pro kulturní život seniorů.                     Porota určí pořadí soutěžících, rozdělí ceny v každé kategorii a určí absolutního vítěze. Každý soutěžící obdrží diplom, absolutní vítěz získá Cenu Gustava Mahlera. Šéfdirigent Filharmonie G. Mahlera rozhodně o udělení Ceny Filharmonie G. Mahlera, kterou je možnost koncertního vystoupení s Filharmonií G. Mahlera (orchestrální či komorní koncert) v budoucím období. Dalším oceněním je předsedou poroty věnovaná cena Fóra mladých, člena AHUV - honorovaná koncertní vystoupení v KPH Podolí (Praha), KPH Vinohrady (Praha), honorovaná koncertní vystoupení v rámci Jihočeského komorního festivalu 2019, honorované koncertní vystoupení v rámci Malostranských koncertních večerů a možnost série honorovaných koncertů v rámci projektu Music for seniors pořádané Mezinárodní společností Antonína Dvořáka. Porota může udělit i další zvláštní ceny, rovněž si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.
 10. Vyhlášení výsledků proběhne po uzavření každé kategorie, absolutní vítěz a držitel Ceny Gustava Mahlera, držitel Ceny Filharmonie G. Mahlera a držitel či držitelé cen věnovaných předsedou poroty budou vyhlášeni na závěr celé soutěže.
 11. Termín pro podání přihlášek a zaplacení registračního poplatku: 10. 1. 2019. Po tomto termínu pořadatel vystaví oficiální pozvánku přijatým soutěžícím s dalšími pokyny a doplňujícími informacemi   k organizaci soutěže.
 12. Registrační poplatek: I. - IV. kategorie - 1000 Kč, V. - VI. kategorie - 2000 Kč. Registrační poplatek je nutné zaplatit bankovním převodem na účet č.: 2601525645/2010, do poznámky/zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího. Při neúčasti soutěžícího se poplatek nevrací. V případě nepřijetí přihlášky pořadatelem se registrační poplatek vrací.
 13. Pořadatel soutěže nezařizuje ubytování, stravování a dopravu do a z Jihlavy. V případě zájmu ze strany soutěžícího bude nápomocen při zajištění ubytovacích či stravovacích služeb v Jihlavě.

Přihláška do soutěže