cs

Kolegium institutu

Kolegium je poradním a odborným orgánem spolku, připravuje odbornou a publikační činnost spolku. Úzce spolupracuje na naplňování poslání a cílů spolku s výborem spolku. Dle stanov spolku se člen spolku stává automaticky členem kolegia. Členem kolegia se může stát i nečlen, a to na základě podání žádosti o členství v kolegiu. V čele kolegia stojí prezident volený na jeden rok. 

Členství v kolegiu je vázáno na členský příspěvek:

Zlaté členství nad 5.000 Kč / rok

Stříbrné členství 1.000 - 4.999 Kč / rok

Bronzové členství do 999 Kč / rok

Čestné členství - na základě nabídky členství ředitelem spolku či prezidentem kolegia