Soutěž podpořila společnost Drnek Piana - výhradní dovozce značek Steinway&Sons, Boston a Essex pro Českou a Slovenskou republiku. Děkujeme! 

Klavírní soutěž 
o Cenu Gustava Mahlera 2021

Organizátorem soutěže je Institut Gustava Mahlera ve spolupráci s Filharmonií Gustava Mahlera Jihlava.

Posláním a cílem soutěže je prohloubení zájmu a motivace mladých talentovaných klavíristů k vzájemné interpretační konfrontaci, porozumění, inspiraci a lásce k hudbě. Osobnost geniálního dirigenta a hudebního skladatele Gustava Mahlera, který v Jihlavě prožil prvních 15 let svého života a která ho tolik inspirovala a obohatila, má připomínat jeho vznešené ideje o poslání hudby a být trvalým inspiračním zdrojem a vzorem pro mladé hudebníky z celého světa.

Výsledky

Klavírní soutěže o Cenu Gustava Mahlera 2021

zde

Vážení soutěžící,

Vážení učitelé,

výsledky naší soutěže jsou známy a porota tímto vyhlašuje vítěze jednotlivých kategorií.

Vyslechli jsme mnoho hodin nahrávek (celkem se přihlásilo 163 soutěžících) a bylo nám potěšením poslechnout tolik mladých a nadějných klavíristů, u kterých jsme mohli obdivovat talent a schopnosti, kterými všichni disponujete.

Je nám trochu líto, že můžeme udělit pouze omezený počet cen, nicméně jsme se rozhodli vyhlásit i několik speciálních cen, a to zejména těm, jejichž provedení konkrétního repertoáru vyčnívalo nad ostatními.

Velmi vám gratulujeme a děkujeme i vašim učitelům, kteří vás na soutěž tak pečlivě připravili navzdory obtížné situaci, kterou způsobila pandemie Covid19.

Chtěl bych také poděkovat za účast v soutěži a poblahopřát těm, kteří nezískali jednu ze tří nejvyšších cen - slyšeli jsme mnoho krásných výkonů, které sice nebyly zcela dokonalé, ale ukázaly vaši muzikalitu a klavírní schopnosti, které se zajisté budou v příštích letech rozvíjet a zlepšovat.

Ještě jednou vám všem moc gratulujeme a doufáme, že se s mnohými z vás opět setkáme na příštím ročníku klavírní ceny Gustava Mahlera 2022.

S přáním všeho nejlepšího a užijte si léto!

Univ. Prof. Libor Nováček BMus MMus

Předseda poroty


Seznam soutěžících

Kategorie 1

Jia Cheng Felix Zong, Hong Kong, China                                            Jacqueline Liu, United Kingdom
Lilien Solomonová, Czechia                                                                  Sophia Maddock, USA
Hsu, Chia Hsi, Taiwan                                                                            Viola Kalabusová, Czechia
Nikhith Nallamalli, India                                                                        Zhongshu Chen, China/Indonesia
Merdan Ali Efe Yavuz, Turkey                                                               Amálie Svatošová, Czechia
Ivan Volkov, Germany                                                                           Ester Zoubková, Czechia
Batjargal Enkhsaruul, Mongolia                                                           Anar Naranbat, Mongolia
Nina Pavlotzky Neeman, Costa Rica                                                   Hajun Chung, South Korea
Bong Jung Woo, South Korea                                                              Daniel Chik, Singapore
Mathilde Duverney, France                                                                 Andrea Lafarge Rinaldi, France
Emily McCarthy, Ireland                                                                       Amálie Vlčková, Czechia
Franciszek Cichowski, Poland                                                             Angelina Nguyen, USA
Aleksandra Dzieża, Poland                                                                  Arabelle Grote, USA
Eva Essilevskaia, France                                                                      Ethan Bai, Ireland
Sofia Maholetti, Austria

Kategorie 2

Ka Yik Charis Zong,Hong Kong, China                                               Blanka Kojalewicz, Poland
Jaroslav Skalka, Czechia                                                                     Anna Zimowska, Poland
Kamil Podzorski, Poland                                                                      Markéta Sladkovská, Czechia
Hernán Lucena Villanueva, Spain                                                      Dora Šarić, Croatia
Nikol Hamplová, Czechia                                                                    Alžběta Nikiforová, Czechia
Adelina Furtuna, Moldovia                                                                  Yoana Manwani, United Arab Emirates
Małgorzata Radek, Poland                                                                  Arturo Bienve Díaz Álvarez, Spain
Zofia Michałek, Poland

Kategorie 3

Xinyu Li, China                                                                                     Eleni Moon, USA
Łucja Dąbkowska, Poland                                                                   Rozálie Klesová, Czechia
Joy Chuang, Taiwan                                                                            Mario Sebastian Silvestre Hernandez, Guatemala
Helene Gritsch, Austria                                                                       Matyáš Charvát, Czechia
Devakshi Grace Mukherjee, India/Qatar                                           Nora Lubbadová, Czechia
Nidra Esteves Ramirez Celis, Portugal                                              Antoni Nowakowski, Poland

Kategorie 4

Franciszek Gąsieniec, Poland                                                           Anju Nogiwa, Singapore/ Austria
Pavel Pejchal, Czechia                                                                       Hong Seo Hyeon, South Korea
Bartosz Frydel, Poland                                                                       Glorija Pinturić, Croatia
Ivana Zovko, Croatia                                                                          Tom Williamson, United Kingdom
Nicholas Grote, USA                                                                          Maria Kolary, Poland
Carla Ioana Ungureanu, Romania                                                     Dymitr Szostak, Poland

Kategorie 5

Matthew Stephen Hockaday, Czechia                                             Martina Taslerová, Czechia
Momone Shiraishi, Japan                                                                  Anna Harper, USA/Belarus
Ryan Wang, Canada                                                                          Rie Takeuchi, USA
Bridget Su, Taiwan                                                                             𝗭𝘂𝘇𝗮𝗻𝗻𝗮 𝗞𝗼𝗯𝗶𝗲𝗹𝗮, Poland
Emilie Kašparová, Czechia                                                               Clara Gritsch, Austria
Hanna Fábián, Hungary                                                                    Bruna Prostran, Croatia

Kategorie 6

Vojtěch Ocelka, Czechia                                                                   Emilio Wu Gan, Costa Rica
Chiara Bleve, Italy                                                                              Zhong An Feng, Hong Kong, China
Grigorescu Valentiu-Constantin, Romania                                      Gayathri Gopikrishna Chokalingam, India
Giordano Calì, Italy

Kategorie 7

Jie Liang, New Zealand                                                                    Kristýna Kovalová, Czechia
Sonia Schwabe, Poland                                                                    Mehana Ellis, USA
Takuma Onodera, Japan                                                                  Anastasia Durnea, Moldovia
Sebastião Mateus, Portugal                                                             Vittorio di Pietro, Italy

Kategorie 8

Magdalena Srnková, Czechia                                                          Radek Bagar, Czechia
Pablo Frias Lobo, Spain                                                                    Pia Oetheimer, France/Austria
Sanjay Akam, USA

Kategorie 9

Anna Knoulichová, Czechia                                                              Zhiqi Yuan, China
Lorena Turković, Croatia                                                                   Anna McCargow, Russia
Ayane Tsuno, Japan                                                                          Channing Chu, New Zealand
Rejsi Prosi, Albania                                                                            Matyáš Meinczinger, Germany
Nanjala Antonia, Kenya                                                                    Nicoleta Sirbu, Moldovia
Andrew Truong, USA                                                                        Barbora Filipová, Czechia
Veronika Jaklová, Czechia                                                               Marco Ridolfo, Italy

Kategorie 10

Mattia Groppello, Italy                                                                       SunHye Shin, South Korea
Hikari Ichimura, Japan                                                                      Wanzhen Zhao
Kateřina Sinevičová, Czechia                                                           Jianyi Gu, China
Claudia Hu, USA                                                                                Amálie Pivoňková, Czechia
Tatsuhito Adachi, Japan                                                                   Jovan Perunicic, Serbia
Wenjia Rao, China                                                                             Victoria Nava, Belgium
Molli Szalai, Hungary                                                                        Mina Sun, China
Bohumil Bondarenko, Czechia                                                        František Jeřábek, Czechia
Giada Nobile, Italy                                                                             Vincenza Ginevra Lauria, Italy
Yinzi Cao, China                                                                                Markus Koropp, Germany/Austria
Marta Misztal, Poland                                                                       Parvina Sharipova, Usbekistan/Austria
Xiao Tang, China                                                                               Xiaowan Zhang, China

Kategorie 11

Zachary Weiner, USA                                                                         Kamil El-Ahmadieh, Czechia
Jinwei Zhang, China                                                                          Jookhyun Kim, South Korea
Christopher Knopp, Canada                                                             Radim Tichý, Czechia
Barbora Brabcová, Czechia                                                              Luca Sacher, Italy
Tyler Kivel, USA                                                                                 Yibo Du, China
Eben Wagenstroom, South Africa                                                    Kirill Brukhovskii-Vasilev, Russia
Martyna Anna Chmura, Poland                                                        Aristotelis Papadimitriou, Greece
Alves de Toledo Karina, Brazil                                                          Anfisa Bobylova, Russia/Austria
Yuhuan Wang, China                                                                         Asami Kitamura, Japan
Xu Guo, China                                                                                    Asuka Tagami, Japan
Jihak Oh, South Korea                                                                       Hwan Hee Kim, South Korea
Ryohong Ahn, South Korea                                                               Radymyr Tsiko, Ukraine/Austria
Jieun Lee

Soutěžní řád

 • Soutěž proběhne s ohledem na komplikovaná protiepidemická opatření prostřednictvím videonahrávek publikovaných na www.youtube.com.
 • Soutěž je otevřená pro mladé klavíristy do 30 let.
 • Soutěž je jednokolová a podmínkou soutěže je hra zpaměti.
 • Soutěžní repertoár je volný, může ho tvořit jedna nebo více skladeb, nutné je dodržet časový limit pro kategorii.
 • Soutěž je rozdělena do 11 věkových kategorií.
 • Video musí být reálný záznam bez střihu a úprav, natočeno na jeden statický záběr, s mírným odstupem kamery od soutěžícího.
 • Po celou dobu musí být vidět na ruce a tělo soutěžícího.
 • Videonahrávka ne starší 6 měsíců musí být umístěna na www.youtube.com., soutěžící v přihlášce uvede přesný internetový odkaz na videonahrávku.
 • Každá skladba může mít samostatný link.
 • Videonahrávka musí v popisu obsahovat jméno skladatele, název skladby nebo skladeb, jméno účinkujícího, nejlépe v angličtině.
 • Videonahrávka musí být veřejná a přístupná po celou dobu soutěže. Soutěžící nebude požadovat finanční odměnu za zveřejnění nahrávky na youtube.com a dává souhlas se zveřejněním nahrávky na webu pořadatele za účelem zveřejnění výsledků soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů některou z kategorií neotevřít či z kapacitních důvodů nepřijmout přihlášku či zkrátit termín uzávěrky soutěže
 • Uzávěrka soutěže: 31 .5. 2021
 • Vyhlášení výsledků: 30.6.2021
 • Nesplnění výše uvedených podmínek, jakož i zřejmé čtení z not během hry, může být příčinou vyřazení soutěžícího ze soutěže.

Soutěžní kategorie a časové limity

       kategorie                 rok narození                     časový limit 

              1                        2011 a mladší                 max. 5 min.
              2                              2010                         max. 8 min.

              3                              2009                        max. 8 min.

              4                              2008                        max. 10 min.

              5                              2007                        max. 10 min.

              6                              2006                        max. 10 min.

              7                              2005                        max. 10 min.

              8                              2004                        max. 12 min.

              9                        2001 - 2003                  max. 15 min.

             10                        1996 - 2000                 max. 20 min.

             11                          1991 - 1995                  max. 25 min.

Porota

 • Porota posoudí soutěžní výkony soutěžících, stanoví pořadí soutěžících v každé kategorii, určí absolutního vítěze soutěže, určí držitele cen.
 • Jednání poroty je neveřejné, porota nezveřejňuje hodnocení.
 • Rozhodnutí poroty je konečné, nezpochybnitelné a není proti němu odvolání.

  Předseda:
  Univ. Prof. Libor Nováček BMus MMus
  Profesor, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Rakousko, profesor, Pražská konzervatoř

  Members:

  Doc. Mgr. Renata Lichnovská
  klavíristka, pedagog, Janáčkova akademie múzických umění Brno

  MgA. Petra Milarová
  klavíristka, učitel na The Royal Birmingham Conservatoire, LSF Music School, Loughborough, Velká Británie

  Mgr. Jiří Jakeš
  šéfdirigent, Filharmonie G. Mahlera Jihlava

  MgA. Petr Nouzovský
  předseda, Asociace hudebních umělců a vědců Praha

Ceny

Hlavní cena:
Cena Gustava Mahlera spojená s finanční dotací 30.000 Kč a titul absolutního vítěze 

Zvláštní ceny:
Cena Filharmonie G. Mahlera Jihlava - uděluje Filharmonie G. Mahlera Jihlava (orchestrální či komorní koncert v budoucích letech)
Cena šéfdirigenta Filharmonie G. Mahlera Jihlava
Cena předsedy poroty

Zvláštní cena "beethovenka" pro nejlepšího českého nebo slovenského účastníka soutěže
Cena ředitele soutěže 

Každý soutěžící obdrží diplom (e-mailem)
Porota může udělit i další zvláštní ceny, rovněž si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.

Přihláška

Do soutěže se lze přihlásit výlučně prostřednictvím elektronického formuláře, který je na konci této stránky. Tučně vyznačené řádky jsou povinné. Součástí přihlášky je i doklad o zaplacení registračního poplatku. Přihlášku lze podat nejpozději 31. května 2021.

Registrační poplatek:
kategorie 1 - 5:     1300 Kč    
kategorie 6 - 8:    2100 Kč
kategorie 9 - 10:  2700 Kč
kategorie 11:        2900 Kč

Registrační poplatek je nutné zaplatit celý bankovním převodem na účet č.: 2601525645/2010, do poznámky/zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího. Registrační poplatek je nevratný.


Přihlašovací formulář

(po úspěšném odeslání formuláře uvidíte potvrzení. V případě problémů s odesláním nás neváhejte kontaktovat)