Klavírní soutěž 
o Cenu Gustava Mahlera 2021

Organizátorem soutěže je Institut Gustava Mahlera ve spolupráci s Filharmonií Gustava Mahlera Jihlava.

Posláním a cílem soutěže je prohloubení zájmu a motivace mladých talentovaných klavíristů k vzájemné interpretační konfrontaci, porozumění, inspiraci a lásce k hudbě. Osobnost geniálního dirigenta a hudebního skladatele Gustava Mahlera, který v Jihlavě prožil prvních 15 let svého života a která ho tolik inspirovala a obohatila, má připomínat jeho vznešené ideje o poslání hudby a být trvalým inspiračním zdrojem a vzorem pro mladé hudebníky z celého světa.

Soutěžní řád

 • Soutěž proběhne s ohledem na komplikovaná protiepidemická opatření prostřednictvím videonahrávek publikovaných na www.youtube.com.
 • Soutěž je otevřená pro mladé klavíristy do 30 let.
 • Soutěž je jednokolová a podmínkou soutěže je hra zpaměti.
 • Soutěžní repertoár je volný, může ho tvořit jedna nebo více skladeb, nutné je dodržet časový limit pro kategorii.
 • Soutěž je rozdělena do 11 věkových kategorií.
 • Video musí být reálný záznam bez střihu a úprav, natočeno na jeden statický záběr, s mírným odstupem kamery od soutěžícího.
 • Po celou dobu musí být vidět na ruce a tělo soutěžícího.
 • Videonahrávka ne starší 6 měsíců musí být umístěna na www.youtube.com., soutěžící v přihlášce uvede přesný internetový odkaz na videonahrávku.
 • Každá skladba může mít samostatný link.
 • Videonahrávka musí v popisu obsahovat jméno skladatele, název skladby nebo skladeb, jméno účinkujícího, nejlépe v angličtině.
 • Videonahrávka musí být veřejná a přístupná po celou dobu soutěže. Soutěžící nebude požadovat finanční odměnu za zveřejnění nahrávky na youtube.com a dává souhlas se zveřejněním nahrávky na webu pořadatele za účelem zveřejnění výsledků soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů některou z kategorií neotevřít či z kapacitních důvodů nepřijmout přihlášku či zkrátit termín uzávěrky soutěže
 • Uzávěrka soutěže: 31 .5. 2021
 • Vyhlášení výsledků: 30.6.2021
 • Nesplnění výše uvedených podmínek, jakož i zřejmé čtení z not během hry, může být příčinou vyřazení soutěžícího ze soutěže.

Soutěžní kategorie a časové limity

       kategorie                 rok narození                     časový limit 

              1                        2011 a mladší                 max. 5 min.
              2                              2010                         max. 8 min.

              3                              2009                        max. 8 min.

              4                              2008                        max. 10 min.

              5                              2007                        max. 10 min.

              6                              2006                        max. 10 min.

              7                              2005                        max. 10 min.

              8                              2004                        max. 12 min.

              9                        2001 - 2003                  max. 12 min.

             10                        1996 - 2000                 max. 15 min.

             11                          1991 - 1995                  max. 20 min.

Porota

 • Porota posoudí soutěžní výkony soutěžících, stanoví pořadí soutěžících v každé kategorii, určí absolutního vítěze soutěže, určí držitele cen.
 • Jednání poroty je neveřejné, porota nezveřejňuje hodnocení.
 • Rozhodnutí poroty je konečné, nezpochybnitelné a není proti němu odvolání.

  Předseda:
  Univ. Prof. Libor Nováček BMus MMus
  Profesor, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Rakousko, profesor, Pražská konzervatoř

  Members:

  Doc. Mgr. Renata Lichnovská
  klavíristka, pedagog, Janáčkova akademie múzických umění Brno

  MgA. Petra Milarová
  klavíristka, učitel na The Royal Birmingham Conservatoire, LSF Music School, Loughborough, Velká Británie

  Mgr. Jiří Jakeš
  šéfdirigent, Filharmonie G. Mahlera Jihlava

  MgA. Petr Nouzovský
  předseda, Asociace hudebních umělců a vědců Praha

Ceny

Hlavní cena:
Cena Gustava Mahlera spojená s finanční dotací 30.000 Kč a titul absolutního vítěze 

Zvláštní ceny:
Cena Filharmonie G. Mahlera Jihlava - uděluje Filharmonie G. Mahlera Jihlava (orchestrální či komorní koncert v budoucích letech)
Cena šéfdirigenta Filharmonie G. Mahlera Jihlava
Cena předsedy poroty

Cena pro nejlepšího českého účastníka soutěže
Cena ředitele soutěže 

Každý soutěžící obdrží diplom (e-mailem)
Porota může udělit i další zvláštní ceny, rovněž si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.

Přihláška

Do soutěže se lze přihlásit výlučně prostřednictvím elektronického formuláře, který je na konci této stránky. Tučně vyznačené řádky jsou povinné. Součástí přihlášky je i doklad o zaplacení registračního poplatku. Přihlášku lze podat nejpozději 31. května 2021.

Registrační poplatek:
kategorie 1 - 5:     1300 Kč    
kategorie 6 - 8:    2100 Kč
kategorie 9 - 10:  2700 Kč
kategorie 11:        2900 Kč

Registrační poplatek je nutné zaplatit celý bankovním převodem na účet č.: 2601525645/2010, do poznámky/zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího. Registrační poplatek je nevratný.


Přihlašovací formulář

(po úspěšném odeslání formuláře uvidíte potvrzení. V případě problémů s odesláním nás neváhejte kontaktovat)