cs

Soutěž podpořila společnost Drnek Piana - výhradní dovozce značek Steinway&Sons, Boston a Essex pro Českou a Slovenskou republiku. Děkujeme! 

Klavírní soutěž 
o Cenu Gustava Mahlera 2022

Organizátorem soutěže je Institut Gustava Mahlera ve spolupráci s Filharmonií Gustava Mahlera Jihlava.

Posláním a cílem soutěže je prohloubení zájmu a motivace mladých talentovaných klavíristů k vzájemné interpretační konfrontaci, porozumění, inspiraci a lásce k hudbě. Osobnost geniálního dirigenta a hudebního skladatele Gustava Mahlera, který v Jihlavě prožil prvních 15 let svého života a která ho tolik inspirovala a obohatila, má připomínat jeho vznešené ideje o poslání hudby a být trvalým inspiračním zdrojem a vzorem pro mladé hudebníky z celého světa.

Výsledky Klavírní soutěže o Cenu Gustava Mahlera 2022

Soutěžní řád

 • Soutěž proběhne prostřednictvím videonahrávek publikovaných na www.youtube.com.
 • Soutěž je otevřená pro mladé klavíristy do 30 let.
 • Soutěž je jednokolová a podmínkou soutěže je hra zpaměti.
 • Soutěžní repertoár je volný, může ho tvořit jedna nebo více skladeb, nutné je dodržet časový limit pro kategorii.
 • Soutěž je rozdělena do 11 věkových kategorií.
 • Video musí být reálný záznam bez střihu a úprav, natočeno na jeden statický záběr, s mírným odstupem kamery od soutěžícího.
 • Po celou dobu musí být vidět na ruce a tělo soutěžícího.
 • Videonahrávka ne starší 6 měsíců musí být umístěna na www.youtube.com., soutěžící v přihlášce uvede přesný internetový odkaz na videonahrávku.
 • Každá skladba může mít samostatný link.
 • Videonahrávka musí v popisu obsahovat jméno skladatele, název skladby nebo skladeb, jméno účinkujícího, nejlépe v angličtině.
 • Videonahrávka musí být veřejná a přístupná po celou dobu soutěže. Soutěžící nebude požadovat finanční odměnu za zveřejnění nahrávky na youtube.com a dává souhlas se zveřejněním nahrávky na webu pořadatele za účelem zveřejnění výsledků soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů některou z kategorií neotevřít či z kapacitních důvodů nepřijmout přihlášku či zkrátit termín uzávěrky soutěže
 • Uzávěrka soutěže: 31 .5. 2022
 • Vyhlášení výsledků: 30.6.2022
 • Nesplnění výše uvedených podmínek, jakož i zřejmé čtení z not během hry, může být příčinou vyřazení soutěžícího ze soutěže.

Soutěžní kategorie a časové limity

       kategorie                 rok narození                     časový limit 

              1                        2012 a mladší                 max. 5 min.
              2                              2011                         max. 8 min.

              3                              2010                        max. 8 min.

              4                              2009                        max. 10 min.

              5                              2008                        max. 10 min.

              6                              2007                        max. 12 min.

              7                              2006                        max. 12 min.

              8                              2005                        max. 12 min.

              9                        2002 - 2004                  max. 15 min.

             10                        1997 - 2001                 max. 20 min.

             11                         1992 - 1996                  max. 25 min.

Porota

Předseda:
Univ. Prof. Libor Novacek BMus MMus
Professor of Piano, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Austria, profesor Pražské konzervatoře 

Členové:
Doc. Mgr. Renata Lichnovská
klavíristka, pedagog JAMU Brno

Mgr. Jiří Jakeš
šéfdirigent Filharmonie G. Mahlera Jihlava

Ceny

Grand Prix:
Cena Gustava Mahlera - personalizovaná skleněná trofej, finanční prémie 30,000 Kč, diplom absolutního vítěze 

Zvláštní ceny:

Cena Filharmonie G. Mahlera Jihlava (představuje možnost koncertu (orchestrálního nebo komorního) v příštích letech)

Cena šéfdirigenta Filharmonie G. Mahlera Jihlava (diplom)

Cena předsedy poroty (diplom)

Cena pro nejlepšího českého účastníka (diplom)

Honorovaný koncert v Jihlavě

Vouchery na videolekce 

Každý soutěžící obdrží prostřednictvím emailu diplom

Porota si vyhrazuje práva udělit další zvláštní ceny, případně některou z cen neudělit.


Jak se do soutěže přihlásit:

1/ vyplnit elektronickou přihlášku na konci této stránky
2/ zaplatit celý registrační poplatek dle příslušné věkové kategorie na bankovní účet č.: 2601525645/2010 a potvrzení o platbě nahrát do přihlášky
3/ souhlasit se zpracováním osobních údajů
4/ přihlášku odeslat a vyčkat na potvrzení o úspěšném odeslání. Pokud potvrzení nepřijde, pravděpodobně nebyly vyplněny všechny povinné položky a/nebo nebyl nahrán doklad o platbě poplatku.
5/ přihlášku je možné zaslat nejpozději 31.5.2022. V případě velkého zájmu si pořadatel vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek před tímto datem.

Registrační poplatek: 1. - 5. kategorie - 1000 Kč
6. - 8. kategorie - 2000 Kč
9. - 11. kategorie - 2700 Kč

Registrační poplatek je nutné zaplatit celý, do poznámky/zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího. Bankovní poplatky jdou za soutěžícím. Registrační poplatek je nevratný.

Přihláška

Do soutěže se lze přihlásit výlučně prostřednictvím elektronického formuláře, který je na konci této stránky. Tučně vyznačené řádky jsou povinné. Součástí přihlášky je i doklad o zaplacení registračního poplatku. 

Přihlašovací formulář

(po úspěšném odeslání formuláře uvidíte potvrzení. V případě problémů s odesláním nás neváhejte kontaktovat)